Bindebeskrivelse for Klovnepuppa
Opphavsmann: Tore Slettengen, Elverum

Materialer:
Krok:
8 - 18.
Puppehud: Hvitt sparckelgarn.
Kropp: Spirit River fine and dry polypropylen.
Ryggskjold: Hvitt/grått antrongarn.
Hackle: Brunt hanehackle.
 
Bindebeskrivelse:

1: Fest bindetråden og surr ned krokskaftet.

2: Bind inn puppehuden av sparckle garn. Lengden skal være omtrent som lengden av krokskaftet.

3: Kroppen består av tre deler i fargene dark olive, sort og amber/golden yellow. Dubb bakre del av kroppen dark olive, lengde ca 1/5 av krokskaftlengden. (NB: Fargen på den bakre, olivenfargede delen er grønnere enn det bildet viser)

4: bind inn grått/hvitt antrongarn til ryggskjold.

5: Dubb neste kroppsfarge, sort, 1/5 av krokskaftlengden.

6: Dubb litt av neste kroppsfarge, amber/golden yellow.

7: Bind inn et brunt kroppshackle av hane med fibre som er dobbelt så lange som kroklengden.

8: Dubb resten av den framre del av kroppen med amber/golden yellow.

9: Surr hacklet framover mot krokøyet og fest det med noen få surringer av bindetråden.

10: klipp hacklet over og under kroppen slik at det stikker endel hacklefibre
horisontalt ut fra hver side.

11: Fold antrongarnet over kroppen som et ryggskjold og avslutt med en pen
whip finish.

Presentasjon og taktikk:
Tore Slettengen fikk ideen til flua etter å ha sett på et bilde i boka: Caddis Super Hatches. Hatch guide for the United States av Carl Richard and Braendle. Klovnpuppa har vist seg å være ei effektiv flue for harr og ørret i Glomma. Den har også fungert godt ved lav vannstand og varmt Glommavann i juli/august.

Klovnpuppa fiskes både vått og tørt. Tørt når det er vak: Den framre delen av kroppen og hacklet fettes inn med flytepasta, og flua fiskes uten drag som ei hvilken som helst annen tørrflue.

Ved lite vak fiskes den som ei våtflue. Den skal ikke impregneres, og man kaster ut vinkelrett i strømmen. Inntakingshastigheten varieres ved å mende. Farten er viktig, prøv både langsom og hurtig presentasjon.