Bindebeskrivelse for CDC-nohackle

Materialer:
Krok: 10 til 18.
Bindetråd: Jeg bruker Serafil.
Vinge: CDC-fibre eller CDC-fjær uten midtstamme.
Hale: Lange fibre fra hanenakke eller syntetiske fibre, eks Fibetts.
Kropp: CDC-fibre eller naturlig/syntetisk dubbing.   

1:

Fest bindetråden og surr ca 1/3 nedover krokskaftet. Bind inn en bunt med CDC-fibre eller en eller to små CDC-fj�r uten midtstamme ca 1/3 nede på krokstammen med fibrene pekende framover. Det er viktig at du IKKE binder inn vingen for nært krokøyet. Hvis du studerer ei døgnflue ser det ut som om vingen kommer opp omtrent midt på kroppen, og det er dette du skal imitere. Surr bindetråden videre nedover krokskaftet til punktet der halen skal festes.
 
2:
Bind inn halefibrene og spre fibrene i V-form. Dette vil være med på å stabilisere flua.
 
3: 
Ta en eller to CDC-fjær og stryk fibrene slik at de peker vinkelrett ut fra fjærstammen. Plasser fibrene i en papirklemme og klipp av fibrene tett innved fjærstammen. Plasser fibrene i dubbingløkke eller i midten av Staffan Lindstrøm's Serafiltråd. Snurr tråden/dubbingl�kka slik at fibrene står vinkelrett ut omtrent som på en flaskekost. Fukt tommel- og pekefingeren og gni fibrene hardt mellom fingrtuppene slik at det dannes en "dubbingtråd" som kan surres oppover krokskaftet som kroppsdubbing.
 
4:
Dubb kroppen fram til vingen. Det er mulig du må gjenta punkt 3 flere ganger.
 
5:
Løft opp vingen og hold den vinkelrett opp fra krokskaftet. Dubb foran vingen slik at vingen peker rett opp. Dubb litt videre framover mot krokøyet.
 
6:
Surr bindetr�den bakover til ca 1 mm bak vingen. Ta saksa og friser kroppen slik at det ikke stikker ut lange CDC-fibre fra kroppsdubbingen.
 
7:
Lag en "flaskekost" av CDC-fibre slik du gjorde i punkt 3.

8:
Surr "flaskekosten" med CDC-fibrene på samme måte som du ville gjort med et hackle. Ta noen turn bak vingen og noen turn foran. Disse fibrene skal imitere døgnfluas bein og vil være med på å stabilisere flua.
 
9:
Dubb med CDC-dubbing framover mot krokøyet. Dubbingen skal slutte like bak krokøyet.
 
10:
Avslutt med en pen whip-finish. Klipp vekk "beinfibrene" på undersiden av kroppen, og du kan også frisere "beinfibrene" slik at de ikke blir alt for lange.
 
PRESENTASJON
Dette er min suverent beste døgnflueimitasjon. Jeg har slutta helt å fiske med standard parachutefluer. Bind opp CDC-nohackle i krokstørrelse fra 10 - 18. Og bind opp MANGE fluer nå på vinteren. Jeg garanterer at dette er ei flue du blir glad i!!

Som ved alt fluefiske er presentasjonen viktigst. I de aller fleste fiskesituasjoner skal døgnflueimitasjoner presenteres uten striping. Dette gjelder også CDC-nohackle. I elv kan dead-drift presentasjon være vanskelig, og det er viktig å mende for å legge inn slakk på fluesnøret.

På samme måte som for CDC-caddis kan det være effektivt å dra CDC-nohackle under vann.