Ephemerella or Leptophlebia may fly

Med pent og stille vær lå forholdene til rette for et godt tørrfluefiske etter harr i Renaelva i dag. Vanntemperaturen lå på litt over 10 grader. Med gode klekkinger av sorte steinfluer og flere arter døgnfluer burde forholdene være lovende for et knallfiske. Men av en eller annen grunn var det lite vak. Jeg fikk kun en fisk: Kastet en størrelse 18 CDC-nohackle på det jeg trodde var sikvak på en stilleflytende strekning syd for Desetbrua. "Siken" viste seg å være en ørret på ca 500 g.

Hva gjør man når det ikke vaker? Fanger insekter i stedet! Det var i alle fall to arter døgnfluer med en kroppslengde på ca 6 mm + en eller flere litt større arter som jeg ikke greide å få tak i. Bildet over viser ei lita, størrelse 18, dun (subimago) døgnflue med tre haletråder og store bakvinger, altså en Ephemerella eller Leptophlebia-art. De små øynene viser at det er en hun.

An Ephemerella or Leptophlebia female mayfly

Det er lett å se forskjell på hanner og hunner av døgnfluer. På bildet over ser du en døgnflue med store turbanøyne - en han.

An Ephemerella or Leptophlebia female mayfly metamorphose

De fleste døgnfluearter klekker fra nymfe til dun (subimago) i vannflata. Det må være en ganske dramatisk forvandling fra å leve i vann til å leve i luft. Døgnfluer er unike insekter. De skifter også ham som voksent insekt. Det er ganske utrolig å se denne døgnflua (Leptophlebia eller Ephemerella) forvandles fra en grå dun (subimago) til en spinner (imago) med klare vinger og sterkere kroppsfarger. Dette skjer i buskas nær elva. Voksne døgnfluer kan hverken spise eller drikke, noe som gjør at de lever kun en eller et par dager.

An Ephemerella or Leptophlebia female mayfly metamorphing to imago spinner

Den siste vanskeligheten er å frigjøre haletrådene.

n Ephemerella og Leptophlebia mayfly

Endelig fri! Så er det å finne seg ei søt, lita døgnfluehun, parre seg og dø.

A male Baetis mayfly moulting into an adult imago

Det var også noen små Baetis dun døgnfluer (to haletråder) å se. Denne var dun (subimago) for kort tid siden og det gjenstår kun litt av vingene og haletrådene før den er fri og har blitt til et voksent, fullt utviklet insekt.


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com