Stokkender i Renaelva

Der jeg fisket i Rena i dag var det mye stokkender og andre ender. Litt ut på kvelden så jeg noe jeg trodde var ei and, men når jeg kom litt nærmere så jeg at det var en oter. Når jeg fikk opp kameraet av en vanntett ryggsekk var oteren forsvunnet og den viste seg ikke igjen. Men et hyggelig møte.
 
Renaelva mot natt

Det begynner å bli mørkt om kveldene nå i midten av august. Jeg begynner å melde pass på visuelt tørrfluefiske ved 2230-tida.
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com