Guiding

Følgende personer kan tilby guidetjenester for norske og utenlandske sportsfiskere.
Via dette nettstedet kan du komme i kontakt med potensielle norske og utenlandske kunder. Driver du med fiskeguiding? Ta kontakt hvis du er interessert i å bli omtalt på dette nettstedet.

NAVN:
Tore Litleré Rydgren

ADRESSE:
Forstmester J. B. Barths vei 7 B
2407 Elverum
Norge 

BAKGRUNN:
Tore Litleré Rydgren har fisket med flue i 25 år og har 20 års erfaring som fluebinder. Han ligger i gjennomsnitt på rundt 60 – 70 fisketurer i året. Tore har guidet og instruert sportsfiskere siden 1991 og har holdt fluefiskekurs (kasting og fisketeknikk) for Jeger- og Fiskerforeninger, privatpersoner og næringslivsgrupper. Han er lærer i fluefiske ved Høgskolen i Hedmark. Selv om fluefiske etter ørret, røye og harr ligger hans hjerte nærmest, driver Tore også med instruksjon i laksefiske med flue.

TELEFON:
+47 95298732 

E-POST:
Tore.Rydgren@fa.hihm.no

SPRÅK:
Norsk.
Engelsk.

GUIDEOMRÅDE:
Glomma i Elverum og Åmot kommuner.
Rena.
Turer i andre områder kan arrangeres.

ANDRE TILBUD:
Instruksjon i fluekasting, fisketeknikk og fluebinding.