Kart

Den unike informasjonen du finner på kartene er den mest interessante og verdifulle informasjonen i GLOMMAGUIDEN. Det lille kartutsnittet er interaktivt tilsvarende kartene på CD-ROMen:

  Kart_8_2.JPG (42585 bytes)

Kvaliteten på dette lille kartutsnittet er forholdsvis dårlig, og det er
kun laget for denne internett-presentasjonen.

Kartene i bokutgaven av GLOMMAGUIDEN er trykket i sort og blått. På
den kommende CD-ROM-utgaven vil kartene være i farger.

CD-ROM-utgaven av guiden (kjøpes separat) er kartene i farger.