Oppdateringer

Informasjonen i GLOMMAGUIDEN- bok og CD-rom kan fort bli foreldet.
Det kan være forandringer i salgssteder for fiskekort, fiskekortregler, nye
overnattingssteder, osv. Forandringene finner du her. For at guiden din alltid
skal være oppdatert bør du gjøre forandringer i både tekst- og kartdelen. For
at det skal være enkelt for deg å sjekke at du har fått med deg alle forandringer
og oppdateringer, blir de oppført under datoer for når jeg legger ut infor-
masjonen. 

KARTOPPDATERINGER:

Kart 02
: Slett salgssted for fiskekort ved km 015,5 (Østsiden av Glomma).
Kart 02
: Slett salgssted for fiskekort ved km 018,3 (Østsiden av Glomma).
Kart 03
: Slett salgssted for fiskekort ved km 021,3 (Vestsiden av Glomma).
Kart 05
: km 044,6 på Glommas østside: Tegn inn sidevei som starter fra der
det er markert en liten bekk. La veien følge Glommas bredd 2 millimeter fra
vannkanten. Veien slutter 2 millimeter fra elvekanten når en liten øy.

Kart 05
: 044,8 til 045,4 på Glommas vestside: Tegn inn et jorde som går 2
millimeter fra nordsiden av sidevassdraget Hovda. Jordet følger jernbanelinja
nordover til stiplet sidevei ned til Glomma.

Kart 11
: Det er et lite, dråpeformet (med spissen mot syd) jorde på Glommas
vestside, km 109,7. Jordet starter kloss opp ved strømmarkering 3,5 og slutter
ved en liten vannpytt.

Kart 19
: Her har det kommet opp en selvbetjeningskasse for fiskekort. Den
ligger på vestsiden av Glomma ved Eggengsvingen der det går ned en stiplet vei
(km 211,2). På CD-Rom-utgaven av guiden har dette salgsstedet fått nummer 10.

Kart 20
: Her har det kommet opp en selvbetjeningskasse for fiskekort. Den
ligger på østsiden av Glomma (km 217,85) ved Eidsfossen der det går ned en
stiplet vei under jernbanen. På CD-ROM-utgaven av guiden har dette salgs-
stedet fått nummer 9.

Kart 20
: Her har det kommet opp en selvbetjeningskasse for fiskekort. Den l
igger på vestsiden av Glomma (km 217,5) ved Eidsfossen ved parkeringsplass
ved hovedveien. På CD-ROM-utgaven av guiden har dette salgsstedet fått
nummer 8.

Kart 20
og 21: Her har det kommet opp en selvbetjeningskasse for fiskekort.
Den ligger på vestsiden av Glomma ved Gamelbrua nord for Tolga sentrum (km
224,5) der det går en stiplete vei ned til brua. På CD-ROM-utgaven av guiden
har dette salgsstedet fått nummer 7.

Kart 20
: Tegn inn et symbol for båtutsetting på vestsiden av Glomma der det
går ned en stiplet sidevei ned til elvebredden ved km 214,9.

Kart 21
: Høydemarkeringen like nord for Gammelbrua (km 224,5) skal være
540,88.

Kart 21
: Høydemarkeringen ved km 229,9 skal være 575,65.

FISKEKORTREGLER:

Kommunene Tolga/Tynset/Alvdal har ikke felleskort, men det de kaller krysskort.
Du krysser av for den kommunen du vil fiske i og betaler den vanlige kortprisen
som gjelder for den eller de kommunen(e) du vil fiske i. For disse kommunene
sletter du det som står om felleskort/priser.

Elverum: Minstemål for ørret og harr er 25 cm.
Salgssted for fiskekort i Elverum sentrum: Intersport Kremmertorget.
Slett salgsstedene 7, 8, og 9.

Åmot
: Minstemål for ørret og harr er 30 cm. I Rena-elva er det en bag-limit og maksmål på
ørret og harr. Settefisk av ørret (med klippet fettfinne), omfattes ikke av fiskekortreglene.
Stor-Elvdal: Gjedde og lake kan fiskes hele ørret. Fiske med levende fisk samt reke som 
agn er forbudt. Harrfiske er lovlig i hele Glomma i Stor-Elvdal i perioden 15.09 - 31.10. 
Oter er lovlig på strekningen km 077 på kart 8 i GLOMMAGUIDEN til km 068,4 på 
kart 7. På strekningen fra kommunegrensa mot Åmot til Stai bru er fiske etter alle fiske-
arter (bortsett fra ørret i fredningstiden fra og med 15.09 til og med 31.10.) lovlig hele ørret.
(Oppdatert juli 2002)

Ungdom opp til og med 16 år behøver ikke løse fiskekort.

Fiskeravgiften (fisketrygden) har dessverre falt bort, så den behøver du ikke løse før du kjøper
fiskekort.

Utlendinger som kommer til Norge for � fiske skal ha desinfisert fiskeutstyr og eventuelle båter og
flyteringer.

 

Utlendinger som kommer til Norge for å fiske skal ha desinfisert fiskeutstyr og eventuelle båter og
flyteringer.