Harr
Når jeg gikk langs Måsåbekken som renner ut i Mjøsa på Tangen, så jeg ikke så mange harr. Kun disse to. Dessverre sto de bare og koste seg i strømmen, mens jeg hadde håpet på å få se gyting. Harren gyter nå i mai. I Måsåbekken begynner de første harrene å gå opp i slutten av april. Det er de minste harrene som gyter først, og de største seinest. De harrene du ser på bildet var vel på drøye halvkiloen. I Måsåbekken er det lang tradisjon på å fange harren med snare. Jeg snakka med en ungdom ved bekken, og han prøver å få de som driver med snaring til å slippe hunnfisken ut igjen, og dette blir heldigvis mer og mer vanlig. Noen  fisker gyteharren med mark, men det er lettest å få harren til å ta når den er ferdig med å gyte og vandrer ut i Mjøsa igjen. Det er visstnok lovlig å fiske fra 1. mai i Måsåbekken, noe som vel ikke er helt klokt med tanke på at da gyter harren.

Grayling
These two graylings was photographed in a small creek Måsåbekken entering the big lake Mjøsa west of Elverum. This little creek is a very good spawning river for grayling each spring. The first graylings enters the creek in the last part of April, and the biggest come 14 days later.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com