Ulovlig harrfiske
En av de beste gytebekkene for harr som renner ut i Mjøsa er Måsåbekken på Tangen. Jeg tok meg en tur i dag for å gjøre meg litt kjent med denne interessante bekken. Etter noen få hundre meter langs bekken i et område som vanligvis ikke blir så mye besøkt av mennesker, kom jeg til dette triste synet. Det så ut som et ”bomba horehus” i området med felte trær og søppel. Men det verste var det du ser på bildet: Her har noen gjort inngrep i bekkefaret for å konsentrere vannstrømmen til en trang passasje der all opp- eller nedvandrende gyteharr må passere. I åpningen har det vært stått ei ruse for å fange all harr som passerer. Etter all sannsynlighet er slike ulovlige fangstinnretninger ikke alt for sjeldne i bekker der det går opp harr og ørret i noen mengde i gytetida om våren eller høsten.  

Når det gjelder gytebekker for harr som renner ut i Mjøsa har jeg inntrykk av at det er få eller ingen som bryr seg. I Måsåbekken kom jeg flere steder over felte trær som lå over bekken, og slike trær kan være et effektivt vanndringshinder. Lokale jeger og fiskeforeninger, eller interesserte privatpersoner og fiskeklubber, burde hver vår og høst gå langs lokale bekker for å se etter og rydde vekk slike tilfeldige vanndringshindre. Vi må få en annen innstilling til naturessursene og dette med å ta vare på fiskeressursene for framtida, og ikke bare dra opp mest mulig fisk uten tanke på framtidige generasjoner. En annen ting er at når det gjelder prioriteringer og om det med å forvalte ressursene, virker det for meg som om alt dreier seg om ørret og ingenting om harren, the Lady of the Stream.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com