Fra åpningsarrangementet for fiskesesongen i Rena 
For å gjøre ekstra stas på åpningen av fiskesesongen i Rena, arrangerte Åmot Jakt og Fiskeforening, Åmot Utmarksråd og Åmot Elvelag et hyggelig, sosial sammenkomst. Været viste seg ikke fra sin beste side, uten at det gjorde noe. Her er kokken Tollef Mykleby i ferd med å tilbrede fantastisk god mat med enkle midler. Jeg håper å komme tilbake til Tollef Mykleby og hans måter å tilberede fisk på ved seinere anledninger. Fisket ble offisielt åpnet med en salutt fra et haglegevær, og det var flere som begynte å fiske. Like før jeg dro ved 2200-tida ble det tatt en liten ørret på sluk. Ørreten var godt under minstemålet på 30 cm, så den ble satt ut igjen. Vær klar over at du ikke kan ta mer enn totalt 5 harr og ørret pr. døgn i Renaelva.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com