Radiopeiling av ørret
Olav Berge demonstrerte radiopeiling av ørret på åpningsarrangementet for fiskesesongen i Renaelva. Flere radiomerkede ørreter oppholdt seg i nærheten. Den 14.05.2002 (Sjekk de tre bildene som jeg la ut fra den dagen) ble det radiomerket 12 ørreter i den nedre delen av Rena. En ørret er fisket opp, og han som fikk ørreten ga senderen tilbake til Olav Berge og Høyskolen i Hedmark. NB: Det er viktig at Olav Berge kontaktes (9923 0953) hvis du tar en radiomerket fisk slik at det ikke brukes verdifulle ressurser på å peile etter fisk som ligger i fryseren din! En ørret er forsvunnet. Det er mulig at den har vandret langt oppover eller nedover Glomma. 10 ørreter svømmer glade og fornøyde i Rena nedstrøms Løpsjødemninga. Hver merket fisk har sitt eget signal, og på et display på peileinstrumentet kommer det opp et nummer på fisken. Signalene indikerer også om fisken står rolig eller beveger seg. Enkelte av ørretene vandret ut i Glomma i november i fjor, men de vendte tilbake til Rena i mars. Jeg synes at det er utrolig at det er så lav dødelighet på radiomerket fisk. I fjor fikk Olav Berge tilbake en radiosender fra en ørret tatt i Glomma. Ørreten ble radiomerket i 1996 og den var helt frisk og hadde vokst med 8 cm siden merkinga.

Nå foregår det et større merkingsprosjekt på strekningen mellom Løpsjødemninga og Rødsbrua. Dette er i forbindelse med Forsvarets planer for området. Totalt skal 20 ørreter og 20 harr over 30 cm radiomerkes. På en drøy ukes tid har de fått 170 gjedder som er floy-merket. Det skal også radiomerkes 20 gjedder. Olav Berge og andre vil være i aksjon med fiskestang og peileutstyr på strekningen nedstrøms Rødsbrua. Hvis du ser bått-trafikk med motorbåt på denne strekningen er det forskerne fra Evenstad.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com