Ørreter fra driftetur på Glomma
Vegard Paulsen og Øyvind Nyhus driftet Glomma fra Åstabrua til Strandfossen kraftverk. Jeg trengte bilder av en sportsfisker foran Gamlebrua i Elverum, og hadde ”bestilt” fotomotivet Vegard med ferske ørreter klokka 1600 i dag (ørretene ble fisket på drifteturen, ikke ved Gamlebrua i Elverum) Her er et sammendrag av det Vegard fortalte fra turen: Starta sammen med Øyvind Nyhus ved Åsta klokka 0632 etter å ha sett på den skuffende solformørkelsen. Været var strålende. Hadde med alt mulig av utstyr, men prøvde ikke med streamer eller annet flueutstyr. Det er ikke helt lett å være to i en båt og kaste med flue. Spinner og rappala var det fisken tok og scena var 015 mm Fireline. Vegard som til daglig selger fiskeutstyr, testet ut forskjellig utstyr. Det klekket litt av vårfluer, døgnfluer, steinfluer og fjærmygg, men på hele turen ble det ikke sett mer enn 2 vak. De ørretene som ble tatt på strømpartier hadde sniler, husbyggende vårfluer og steinsmett i maven, mens ørret tatt på stille partier hadde spist døgnfluenymfer og steinfluelarver. Gjedda var ikke i bettet, og på tradisjonelt gode gjeddeplasser der det normalt skulle være mulig å få noen pene eksemplarer, var det helt dødt. Av og til var det gjedder som tok på plasser som man normalt ikke forbinder med gjeddefiske: Hjertet slår kjappere når det går på ei sprek gjedde i en stri strømkant. Ørreten var helt klart i bettet, men også for ørreten gjaldt det at på enkelte gromplasser der det hadde blitt tatt fin fisk tidligere, var det dødt. Til sammen tok Vegard og Øyvind ca 20 ørreter, 2 gjedder og en harr. Vegard tok vare på 7 ørreter på fra 4000 til 1030 g. Mange av fiskene ble satt forsiktig ut igjen.

 Det å starte fisketuren tidlig om morgenen gjør at man alltid ser mer av dyre- og fuglelivet ved elva: Et rådyr sto og drakk vedi elvekanten, Mange ender har fått unger, og ei fiskeand svømte med en unge på ryggen og resten av ungene på slep. Det ble også sett en fiskeørn, to par med hønsehauker samt en mindre rovfugl og en V-formet flokk med 20 - 30 gjess på vei nordover.

Fisken beit like godt på hele turen, og det var vanskelig å si at klokkeslettet hadde noen betydning. Forholdene i elva er nok viktigere. Presentasjonen av redskapen er noe av det viktigste for alle typer sportsfiske. Vegard mener at det å bedrive et allsidig fiske med forskjellig type fiskeutstyr vil gjøre deg til en dyktigere sportsfisker der erfaringene fra en type sportsfiske kan overføres til for eksempel fluefiske. Det å fiske med rappala og spinner kan si noe om innsveivingshastighet. Isfiske på Glomma og Storsjøen der man hele tiden i detalj ser hva som foregår, kan si noe om hvilke bevegelser som trigger fisken til å bite.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com