Maveinnhold fra en av harrene ”mine”
Du lurer sikkert på hva harrene ”mine” som vaker ved Skogbruksmuseet spiser. Her er svaret (Streken nederst på bildet tilsvarer 1 cm i virkeligheten. Jeg har nummerert insektene i maven, og her er en kjapp forklaring): 1: Ei voksen steinflue. 2: Steinfluelarver. Det at harren hadde steinfluer i maven tyder på at den foruten å ta overflateinsekter, også har spist nymfer og larver på bunnen. 3: Steinfluelarve. 4: 10 – 15 døgnfluer med vinger. Antagelig tatt på overflata. Men det er også mulig at i alle fall to av dem fikk utviklet vingene i maven på harren eller at de ble tatt i det de klekket (vingene er veldig skrukkete). 5: Ei landbille. 6: Tre flyvemaur. 7: En stor fjærmygg (?). 8: 70 – 80 mørke døgnfluenymfer. Nymfene kan være tatt på bunnen eller når de svømte mot/lå like under overflata. Det er like før de skulle klekkes. Fisk som vaker behøver ikke nødvendigvis ta insekter på vannflata, men nymfer som dette som ligger like under vannflata for å klekkes.

Dette er det jeg kan tyde ut fra insektene som lå i harrmaven. Insektene viser flere forskjellige insekter, så det er tydlig at harren har tatt det som kommer flytende, noe som også går klart frem av fiskeflua harren ble tatt på: Ei brun CDC-caddis i størrelse 12. Fisker: Tore Rydgren fra Elverum. Harren var merket.

Stomach content from a grayling that was caught today
This is what a grayling from the river Glomma in Elverum had eaten today: 1: An adult  stonefly. 2: Stonefly larvas. 3: A different kind of stonefly larvae. 4: 10 – 15 winged mayflies. 5: A landinsect. 6: three flying ants. 7: A big, winged diptera. 8: 70 – 80 dark mayfly nymphs. The grayling was tagged, and it was caught by Tore Rydgren from Elverum.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com