Gjeddefiske med garn og elektrisk fiskeapparat
Arne Sveen, formann i Fiskeutvalget i Åmot Jeger og Fiskeforening, fisker gjedde med garn og elektrisk fiskeapparat i Løpsjøen. Vi satte garn langs sivkanter, og Arne jaget gjeddene ut av sivet og inn i garnet. Dette er en del av de fiskribiologiske undersøkelsene som foregår i Renaelva med tanke på at Forsvarets planlegger å ta i bruk nesten 30 % av elva til øvelsesformål. Tidligere i år ble det merket mange gjedder i Løpsjøen/Renaelva opp til Holmbo Camping. Formålet med fiskinga som Ketil Skogen og undertegnede hjalp til med var å se hvordan gjeddene beveger seg og hva de har spist.

Fiskeutvalget i ÅJFF jobber aktivt for å bedre fiskeforholdene i Glomma og Rena.

Pikefishing in the lake Løpsjøen
Mr Arne Sveen has caught a little pike with the help of an electrical fishing apparatus and a net. This is a part of the biological research going on in the river Rena. The Army have plans to use aømost 30 % of the river for their exercises.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com