Steinfluer
Steinfluene er en av de fire hovedgruppene av vanninsekter i Glomma og Rena der de først lever og vokser i vannet som nymfer eller larver, for så å klekke til voksne insekter med vinger. Grovt sett kan man si at bortsett fra farge og størrelse ser alle steinfluelarvene likedan ut med en langstrakt, litt smal kroppsform og to haletråder. Steinfluelarvene lever under steiner nede i vannet, og hvis du har studert noen av bildene jeg har lagt ut av maveinnhold fra fisk fra tidligere år, ser du at på enkelte tider av året kan de være en viktig matkilde. Larvene lever fra 1 til 3 år. Fargen varierer fra ganske lys til sort. De klekker til voksent insekt ved å krype opp langs en stein eller noe som stikker opp av vannet, og så kryper de ut av larvehuden. De største steinflueklekkingene skjer i april når grindalsflua klekker. Fargen på de nyklekte insektene er lys, men fargen mørkner i løpet av ganske kort tid. Voksne insektene er svarte, gule eller grønngule. Voksne steinfluer ligner på ei steinfluelarver med vinger som ligger flatt på oversiden av kroppen. Vingene holdes rett opp i været inntil de er tørre, og i april har jeg flere ganger sett steinfluer på vannflata med vingene rett opp i været som ei døgnflue. I hele sesongen er det ganske vanlig å se steinfluer på vannflata, og i april kan du ha et godt tørrfluefiske på rene steinflueklekkinger. Kroppsstørrelsen på de voksne insektene varierer fra 5 mm til 30 mm. Voksne steinfluer lever fra noen dager til noen uker. Ofte flyr de voksne insektene inn i skogen eller gjemmer seg under steiner langs elvebredden. Og her oppholder de seg det meste av det voksne livet sitt. Det er min erfaring gjennom 30 års fiske i Glomma og Rena, at ørreten og harren viser liten interesse for steinfluer langt inne i skogen, men etter parringen flyr hunnene til vann for å legge eggene sine, og da er de igjen tilgjengelige som fiskemat.

Stoneflies
Stoneflies is one of the four main categories of aquatic insects. In the Glomma and Rena rivers stoneflies are an important food-source for trout, grayling and white-fish. The body size of the winged insects varies from 5 to 30 millimetres. The heaviest emergence of stoneflies can be seen around April 10th when zillions of the small, black needle fly, Grindalsflue fly, emerge. The colour of Norwegian stoneflies are yellow, yellow-green (as the one pictured here) or black.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com