Stopp Regionfelt Østlandet
Ca 40 aksjonister i regi av Natur og Ungdom og Stopp Regionfelt Østlandet stengte i dag anleggsveiene inn til det som er planlagt å bli Regionfelt Østlandet. Regionfelt Østlandet er planlagt på østsiden av Renaelva fra der Søndre Osa renner ut i Løpsjøen til langt oppover Storsjøen. To veier inn til feltet er sperret av aksjonister. Dette bildet er tatt 9 km inne i feltet der 6 aksjonister ”koste” seg i regnværet i en provisorisk gapahuk.

Hvis Regionfelt Østlandet blir anlagt – hva vil det få å si for oss sportsfiskere? Kort fortalt: Bråk, økt militær ferdsel og forgiftning av vannet som renner ut fra feltet. Vann og vassdrag i Regionfeltet vil bli forgiftet med tungmetaller og hvitt fosfor, og alt det giftig vannet vil før eller seinere renne ut i Rena. I berggrunnen under deler av det planlagte Regionfelt Østlandet går det en kraftverkstunnel fra Osa kraftverk. Tunnelen munner ut like syd for Rødsbrua. I berggrunnen er det mange sprekker som er så store at de kan romme flere personer (veggene i sprekkene var til dels fylt med fantastisk store og fine kalkspatkrystaller). Når de bygde kraftverkstunellen hadde de store problemer med å tette igjen sprekksystemene. Kan Forsvaret garantere at det ikke vil skje avrenning til Renaelva via sprekksystemer i berggrunnen? Har de i det hele tatt tenkt på muligheten?

Jeg er også overbevist om at flyttingen av Ingeniørvåpnet fra Hvalsmoen til Rena Leir henger sammen med Regionfelt Østlandet. Nesten 30 % av Renaelva er planlagt brukt til militær øvelsesaktivitet med helårsøvelser i Løpsjøen og øvelser i april/mai og september/oktober i selve Renaelva. På Hvalsmoen har de maksimale øvelsesforhold. Så flytter de altså til Rena Leir der de får et minimum av øvelsesmuligheter. Hvor lang til vil det gå før de har tatt hele Renaelva?

Du finner mye mer info om det planlagte Regionfelt Østlandet her:
http://www.nu.no/naturvern/ostlandet/Bakgrunn/41610edef0d2003e929677f36f286438.html

Forrige bilde neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com