Mustad Scandinavian Open fluebindekonkurranse
Hvis du kommer p Skogmuseet n, kan du se alle fluene som kom inn til vr store, internasjonale fluebindekonkurranse MUSTAD SCANDINAVIAN OPEN. Det er en internasjonal konkurranse. Konkurransen er pen for alle fluebindere, og det er to klasser, en junior for de som er 16 r eller yngre, og en seniorklasse. I seniorklassen blir de 10 beste fluene i hver av de 9 kategoriene fra fulldressede laksefluer til superrealistiske imitasjoner premiert. I juniorklassen blir de 10 beste fluene uavhengig av kategorier premiert. Kvaliteten p de fleste innsendte fluene er MEGET hy. Innsendingsfristen for konkurransen er 29.01 hvert r. Kanskje du kunne tenke deg delta med fluene dine til neste rs konkurranse? Du finner komplette konkurranseregler og bilder av vinnerfluene p Skogmuseets internettside: www.skogmus.no/flytying

The Mustad Scandinavian Open Flytying Competition
If you visit the Norwegian Forestry Museum in Elverum, you can study all the flies that entered the big international flytyingcompetition: MUSTAD SCANDINAVIAN OPEN FLYTYING COMPETITION. The competition in open for all tiers, and it consist of two classes: A senior and a junior class. In the senior class you can participate in 9 categories of flies from fully dressed salmon flies to superrealistic imitations. The quality of the flies that enters the competition is VERY high. Tiers from Japan, Argentina, USA, Canada and Europe does it - maybe you would like to participate with your flies too? We must have received your flies no later than January 29th. Pictures of the winning flies from the 2003-competition and competition regulations for the 2004-competition can be found at the web-site:
www.skogmus.no/flytying

Forrige bilde neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com