Maveinnhold fra harr
Du lurer sikkert på hva den største harren Tore Rydgren fikk i Glomma i går kveld hadde spist? Her ser du det: Stort sett forskjellige larver av bunnlevende vårfluelarver, ei snile og to lange (opp til 23,5 cm lang) tynn marklignende saker (jeg skal sjekke opp navnet). Denne harren har helt klart funnet maten på bunnen. Men den ble tatt på ei tørrflue. Vanntemperaturen var 14,5 grader.

Nå har det jo vært rimelig høy vannstand med lite overflateinnsekter. Før regnflommen kom var vannstandem meget lav med varmt vann. Nærmest badetemperatur. Det liker fisk med fettfinne dårlig. Jeg tror at flommen vil gjøre sitt til at det kan bli et knallbra høstfiske etter harr.

Stomach content from a grayling
Mr Tore Rydgren got a nice grayling in the river Glomma in the Åmot county yesterday, and the picture shows what he had eaten: Caddisfly larvas, a snail and two ut to 23,5 centimetres long worms. The grayling was caught at a dry fly and the water temperature was 14,5 degrees.

forrige bilde neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com