Tohodet ørret
Det er ikke alltid at det går slik som det opprinnelig var tenkt. Her har den nyklekte fisken fått to hoder og en hale. Normalt dør slike ”siamesiske”, kunstig oppdrettede fisker på yngelstadiet, men jeg har sett et gammalt bilde der en slik tohodet fisk hadde vokst opp til å bli hele 10 – 15 cm.

Det er særlig ved kunstig klekking og oppdrett at slike misfostre får sjansen til å overleve. Det beste hadde vært at naturen hadde greid opp i det å føre slekten videre uten innblanding av oss mennesker. Men med sterkt fiskepress og menneskeskapt utbygging og forurensing av vann og vassdrag ville det for mange fiskearters vedkommende være lite igjen for oss sportsfiskere å fiske etter.

For ikke så mange år siden var det vanlig å kjøpe hurtigvoksende oppdrettsfisk (fra for eksempel Tunhovd) uten noe som helst lokal tilknytning. Det viktigste var at fisken var billig. Nå er det heldigvis kun lovlig å bruke lokale fisk til oppdrett. Så den oppdrettsfisken som settes ut i Glomma og Rena nå kommer fra stamfisk som er fisket i området.

Two-headed trout
This two-headed trout with only one tail is the product of artificial hatching of trouts. In the natural world such “Siamese-twinned” trout are extreemly rare.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com