Oterspor på Glommaisen
Bildet viser sporene etter tre otere - en hunn med to, nesten voksne unger. Det er kun i parringstida og når hunner har unger at otere tolererer hverandre. Voksne hanner er direkte fiender, og begynner å slåss hvis de treffer på hverandre i hverandres revir.

For få dager siden var jeg så heldig å få se levende otere på isen i Glomma nær Skogmuseet. Og det var ikke bare et kort glimt, men vi nøt synet i sikkert 45 minutter midt på dagen på hundre meters hold. Otere er normalt nattaktive dyr, men siden oterjakt er forbudt blir de sikkert mindre skeptiske til også å vise seg fram på dagtid. Oterene jeg så holdt til ved en åpen råk med forholdsvis stilleflytende vann litt syd for Klokkerfossen. Mora tok stadige dykk og kom opp med mat. Av og til tok også ungene en tur under vann. Med en gang mora kom opp på isen stormet ungene til og begynte å spise det hun hadde fanget. Selv om jeg hadde teleskop var det umulig å se hva de spiste. Så godbitene var ganske små. En arbeidskollega som også var med mente at han så at hunnen kom opp med niøye, en ålelignende, liten fisk. Ellers virket det som om de hadde fanget en halvstor lake som tydeligvis ikke falt så altfor godt i smak da den ble liggende uspist på isen.

Det har holdt til otere i Glomma i Elverum i flere år, men dette er første gangen jeg har sett sporene etter flere otere samtidig, noe som er en sikker dokumentasjon på familieforøkelse i området.

Otere er helt avhengig av åpent vann for å finne mat. På grunn av kulda er det kun åpent vann ved fosser og stryk, og det er her du har en sjanse til å se dem. Kartene i GLOMMAGUIDEN forteller deg hvor det er stryk i Glomma fra Skogmuseet og nordover. Syd for Elverum er det åpent vann nedstrøms Prestfossen, Klokkerfossen og Hanstadfossen et par kilometer videre sydover i Glomma og et par-tre steder videre sydover mot Jømna. I fjor var et mye oterspor ved Jømna, ei lita skogså syd i Elverum – nå var det kun gamle spor der.

I Glomma i Elverum holder det altså til en hann en hunn og to nesten voksne unger. Jeg regner med at ungene må flytte ut av reviret til våren noe som betyr to nyetableringer av otere i Hedmark. Det er meget gledelig at oterbestanden er på vei oppover. Otere står på toppen av næringspyramiden i Glomma og det at de lever og formerer seg er et tegn på et sunt og friskt økosystem. Otere i fangenskap setter til livs 0,6 til 1,5 mat daglig. Jeg har sikkert mange sportsfiskere med meg når jeg sier at otere er MEGET velkomne som ”konkurrent” til fisken i Glomma og Rena.


Tracks from river-otters
The picture shows the tracks after tree otters. Otters are fairly common along the coast of western and northern Norway. But to see otters or tracks after otters in the midle of southern Norway is quite rare. Since otters are solitary animals the tracks proves that the track must be after a female and her childrens. Some days ago I was so lucky to see the otters playing/fishing from the ice in the middle of the day. The mother dived under the ice after food. To have an increasing otter-population in my favourite fishing stream makes me VERY happy. To have a healthy otter-population Otters are the top of of the river Glomma food chain and proves that the river ecosystem is healthy with little pollution.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com