Julussa
Tore Rydgren og undertegnede hadde en kjempefin tur til idylliske Julussa. Julussa kommer fra Bergesjøen ved Trysilveien og renner nordover for å munne ut i Rena. Det er bygd fisketrapp ved Mæhlfallet nær Rena slik at fisk kan vandre fra Rena opp i Julussa. Men der vi fisket var det kun noen få småfisk som vaket. Og de var totalt uinteressert i det vi presenterte av tørrfluer. En fisketur er mer enn bare det å fiske. En høydare på denne turen var å se ferske spor av ulv.

Ørreten i slike småvassdrag er ofte mye vanskeligere å få på tørrfluer enn i Glomma/Rena. Jeg vedder ei god flaske rødvin med hvem det skal være på at du i løpet av en time ikke greier å få ørret på tørrflue i et lite vassdrag som jeg velger. Tør du å vedde imot og gi meg ei vinflaske hvis du ikke får fisk?

Det er STOR forskjell på å fiske i småelver/bekker som Julussa. Fisken man jakter på er stort sett små, men fiskeopplevelsen er stor. Dette er noe helt annet enn å fiske i ”innlandshavene” Glomma og Rena.

Hedmark har masser av ukjente småvassdrag som kan gi store fiskeopplevelser. Sjekk blå streker på rektangelkart. Les det engelske sitatet som står øverst på førstesida på dette nettstedet for å gire deg inn på ”bekkemodusen”.

The river Julussa
The idyllic tiny river enters the river Rena. It has a stock of mostly small trouts that can be very demanding to catch. Tore Rydgren and I did not catch anything. But still we had a fantasic trip. We saw some fresh foot-prints of a wolf along the shore of the river.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com