Glomma i Rendalen kommune
Glomma forandrer dramatisk karakter ved Høyegga i Alvdal ved km 157 på kart 15 i GLOMMAGUIDEN. Der blir mesteparten av glommavannet ført vestover til Rendalen via en tunnel. Da blir det ganske lite vann igjen i Glomma nedstrøms Høyeggadammen. Men der det er litt dypere vann kan det være fantastisk gode fiskeplasser i Glomma på den ”vannfattige” delen i Rendalen og Stor-Elvdal mellom Atna og Koppang. Strekningen har ofte ganske sterk strøm, mye stein og en del større og mindre fiskerike høler. Du kan vade omtrent over alt, og harr og ørret av hyggelig størrelse kan lure bak steiner og i høler. Områder med høler og dypere vann kan du finne fram til ved å studere kartene i GLOMMAGUIDEN, og kanskje enda bedre ved å studere flyfotoene på CD-ROM-utgaven av guiden. Dette bildet tok jeg i sommer ved km 131,3 ved Hanestad i Rendalen.

The river Glomma in Rendalen County
Most of the water in the Glomma are transferred east to Rendalen at km 157 on map 15 in my GLOMMAGUIDE. Downstream from the Høyegga dam there are often little water. But on some places smaller and some big pools can be found, and these places are often very good places to fish for trout and grayling. This picture was taken at km 131,3 near Hanstad in the Rendalen County.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com