Lav vannstand
Slik ser det ut i Rena-elva ved Løpsjøen og opp til Rød for tiden. Meget lav vannstand med tørre strender. Klart uheldig, for under steinene du ser på bildet ligger det nå tusenvis av døende og døde larver og nymfer som helt klart trives best med vann over hodet. Det er de strandnære områdene som er de mest produktive. Jeg tok en telefon til GLB for å sjekke hva som foregikk, og fikk opplyst at vannstanden i Løpsjøen er senket med en meter pga jobbing med Broskolen i sydenden av sjøen. Den lave vannstanden vil vare i ca 14 dager framover, og strekningen som blir direkte påvirket strekker seg opp til Brandstrømmen ved km 14,2 på kart 26 i GLOMMAGUIDEN. Det vil også bli sluppet mindre vann i Rena enn det som vanligvis går i dette tidsrommet.

Bildet viser noe av den strekningen som vil bli berørt av Forsvarets aktiviteter ved OVAS-øvelser. Forsvaret eier eller vil komme til å eie omtrent alle eiendommene med strandlinje opp til Rødsbrua. Det går rykter om at Forsvaret kan komme til å stenge veien ned til den populære Velta ved utløpet av Osa. (Hadde jeg vært Forsvaret ville jeg gjort det. Jeg ville stengt alle veier som leder til Rena for all sivil trafikk slik at det ble færrest mulig brysomme sportsfiskere som brukte området fra Løpsjøen til Rødsbrua). Det gjorde at jeg fikk mareritt i natt når jeg lå og tenkte på hva det egentlig kunne komme til å bety: Grunneieren (Forsvaret) eier kanskje også fiskeretten og hvilke konsekvenser kan dette få for oss sportsfiskere både på kort og lang sikt? Ingen kan tvinge grunneiere til å tillate fisking på eiendommen hans (Jeg veit at i alle fall i Glomma er det en del grunneiere som ikke er medlemmer i grunneierlag, og da er det ulovlig å fiske fra deres eiendommer. Det vanlige fiskekortet gjelder ikke, og man skal egentlig spørre slike private grunneiere som ikke er medlem i grunneierlag om lov til å fiske før fiskinga begynner).

Så for ikke å ligge våken i mange netter ringte jeg til Åmot Utmarksråd for å høre hva de mente om saken. Morten Elgåen kunne opplyse om følgende: Man kan ikke skille grunneierrettigheten og fiskeretten i mer enn 10 år. Det har vært skjønn og rettssaker om fiskeretten i Renaelva, og forholdene er ganske spesielle: Gårdene i området eier 40 % av fiskeretten selv om de ikke eier strandlinja. De som eier strandlinja eier 60 % av fiskerettighetene. Forsvarets eiendommer forvaltes av Statsskog. Statsskog har egne forskrifter for hvordan jakt og fiske skal forvaltes på statens (Forsvarets) grunn. I forskriftene står det at allmennheten skal ha adgang til jakt og fiske. Forsvaret har ikke gitt noen signaler om at de ønsker å forby sportsfiske.

Så antagelig er det ikke så mye å frykte. Men man veit jo hvor mye et lovlig fattet stortingsvedtak er verd når det gjelder Rena-elva! Se på Rena-elva: Vi har Rødsmoen, med en topp moderne leir og faciliteter på vestsiden og det kommende, gigantiske Regionfeltet på østsiden. Det kommer garantert nye forsvarsetableringer i området i kommende år. Jeg maler fanden på veggen og spør meg selv om vi sportsfiskere kan bruke elva om 20 år! (Men jeg sover godt om natta)

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com