Sjøørret i Oslofjorden
Bildet viser Børsholmen og Kojatangen, to populære fiskeplasser for sjøørret i den indre delen av Oslofjorden. Børsholmen ligger syd i Asker kommune. Mange av de gode fiskeplassene for sjøørret er odder som stikker ut i fjorden. En av de mest kjente fiskeplassene er Elnestangen noen kilometer syd for Børsholmen (til venstre utenfor dette bildeutsnittet). Andre kjente og gode fiskeplasser er Rolvstangen på Fornebulandet, Spirabukta i Asker, Konglungen i Asker, Landøya, Kjørebru, Kalvøya, Kjærnes i Bunnefjorden og Ingierstrand.

Av og til kan også viker som ligger i le for vær, vind og strøm være gode. På slike steder vil vanntemperaturen være litt høyere enn mer værutsatte områder, og dette vet sjøørreten å utnytte.

Dette bildet er ett av flere tusen tilsvarende flyfoto som vil komme på mitt neste, store prosjekt, Oslofjorden. Hver eneste kvadratmeter strandlinje på alt av øyer og fastland vil bli dekket av detaljerte flyfoto, og bildene vil være koblet til 11 zoombare kart som dekker hele fjorden. Noen av flyfotoene er mer detaljerte enn dette, mens andre dekker et større område.

Jeg garanterer deg at du vil finne fram til nye og interessante fiskeplasser ved å studere flyfotoene mine! Gled deg sjørret-fisker!!

Du finner flere bildeeksempler og mye informasjon om Oslofjordprosjektet ved å klikke på OSLOFJORDEN på menylinja på dette nettstedet.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com