Hvor er insektene?
Tore Rydgren prøver å se etter insekter. Men hvor er de? Vi så kun noen ganske få fjærmygg. På denne tiden av året kommer insektlivet i gang, noe som gjør at harren begynner å vake. I bokutgaven av GLOMMAGUIDEN tar jeg for meg, og gir gode fiskeråd, for hver eneste måned fra januar til desember.

Looking for insects
Mr Tore Rydgren are looking for insects. At this time of the year midges starts to hatch and graylings start to rise. With a lot of luck you can have a surprisingly god dry fly fishing for grayling in the river Glomma.

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com