Gratis slukstenger til 4. klassinger
Når du kjøper fiskekort går kronasjene til grunneieren eller grunneierne som har organisert seg i grunneierlag. I Åmot kommune heter grunneierlaget Åmot Elvelag, og elvelaget håver inn en god del kronasjer fra oss sportsfiskere. Det er imidlertid ingen grunneierlag i innlandet som blir rike på fiskerettene sine. Mesteparten av det som kommer inn fra salg av fiskekort går ut igjen til forskjellige fiskerelaterte formål.

I dag så jeg et eksempel på hvordan penger fra fiskekortsalg kan brukes: Det ble gitt komplette sluksett med stang snelle, snøre og sluker til alle 4. klassinger i hele Åmot kommune (skolene på Rena, Deset og Osen). KJEMPEFINT tiltak hvis du spør meg! Det er ikke det dyreste superutstyret som ble delt ut, men et helt greit utstyr som kan brukes til et effektivt sluk-, mark- eller flueduppfiske i lokale elver og vann. Utstyret er utrolig mye bedre enn de tusenvis av primitive, toppmonterte meitestengene NJFF sentralt skryter av at de har gitt bort. Det er bedre å satse på kvalitet og færre sett enn mange og dårlige.

Dette er 4. gangen at det blir gitt bort gratis slukutstyr til 4. klassingene. Det første året var det Åmot Jeger og Fisk som stod for både innkjøp og utdeling. Men Fiskeutvalget fant fort ut at det var ingen økonomisk framtid i dette, så de fikk forhandlet fram en økonomisk avtale med Åmot Elvelag. Elvelaget betaler morroa og Åmot Jeger og Fisk står for den praktiske delen med utdelingen og opplæring. I tillegg har lokale sportsbutikker forhandlet fram gode priser på utstyret fra sine leverandører. Det er viktig med flere og gode, lokale samarbeidspartnere for et slikt prosjekt. Dette er altså et samarbeidsprosjekt mellom ÅJFF, Åmot Elvelag, lokale sportsbutikker og barneskolene i Åmot.

Alle ser viktigheten av å satse på ungene når det gjelder sportsfiske. Det er ikke alle unger som har foreldre eller bekjente som er sportsfiskere og som kan ta med ungene på fisketur.

Åmot Elvelag har også gitt 10 komplette fluefiskesett, 15 komplette fluebindesett og et årlig beløp på kr 10.000 til Åmot Jeger og Fisk. Allerede til helga skal Åmot Jeger og Fisk arrangere gratis fluebinde/fiskekurs for de som er interessert.

Det er mange grunneierorganisasjoner som har noe å lære av Åmot Elvelag.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com