Lav vannstand i Rena
Jobbing i kraftverk har gjort at vannstanden fra Løpsjøen og nordover har vært meget lav noen dager. Store deler av strandregionen har blitt tørrlagt. Ved Velta like nord for utløpet av Søndre Osa studerer Vegard Paulsen døde og døende larver og nymfer fra vanninsekter. Men det er ikke bare insektlivet tørrlegginga går utover. Under flere av steinene Vegard vendte på var det tørrlagte klaser av guloransje rogn fra steinsmetten som aldri vil klekke. (steinsmett er en viktig matressurs for ørret).

Vegard tok vare på mye av det insektlivet han fant under steinene for å oppbevare de på sprit. En fin dokumentasjon.

Det var tydelig at forskjellige insektgrupper ble påvirket forskjellig av tørrlegginga: Døgnfluenymfer satt ofte som tørre skall under steinene, mens det var liv i både store og små steinfluelarver. Dette skyldes kanskje at døgnfluenymfene klekker i vannet mens steinfluene kryper opp av vannet for å klekke?

Det er helt klart at 4 – 5 dager med tørrlegging har negativ innvirkning på insekter og fisk som lever i strandsonen på kort sikt, men ikke på lang sikt. Dette er noe vi alltid må leve med i Rena siden elva er regulert. Dette er noe av det negative virkningene av reguleringen, men vi må ikke glemme det positive med høy vannstand om vinteren og lav om sommeren noe som gir ypperlige forhold for insekter og fisk.

Low water level
The river Rena is a regulated river, and each year the water level is dramatically lowered for a few days while inspection/repair work is being done at one of the 3 power plants along the river. An unusully low water level has a dramatic effect on the larvaes and nymphs that used to live in shallow water but now are trapped under stones on dry land. The aquatic insect life in the river Rena is so rich that this is only a short-time effect.  

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com