Harr med kondisjonsfaktor 1,13!
Denne utrolig fine harren tok Finn Fonnaas på en størrelse 14 CDC-nohackle klokka 2046 i Rena i dag. Harren var kun 47 cm lang og veide hele 1,220 kg. Vannstanden i Rena var stabil på 247,15. Pent vær.

Kroppsformen kan nesten minne om en sik. Det er ikke alle vassdrag i Norge der harren oppnår slik kondisjonsfaktor.

Grayling from the river Rena
This fantastic grayling was caught in the river Rena today by Mr Finn Fonnaas on a size 14 CDC-nohackle. It was only 47 cm long but weighted 1,220 kilogram. The water level was 247,15 (check for daily, updated waterlevels on the Norwegian part of this web-site by clicking on VANNSTAND).

forrige bilde – neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com