Ephemera danica
Jeg har intrykk av at for hvert år som går blir det mer og mer av denne praktfulle døgnflua som sitter på fiskehatten min: Ephemera danica. I formiddag var det ganske gode klekkinger i Glomma i Elverum, og harr og ørret konkurrerte med linerler og måker om å ta flest mulig av disse store døgnfluene. Den turen jeg hadde i formiddag er den første fisketuren jeg har hatt i Glomma der jeg fisket på en ren danica-klekking. Kanskje vi en gang i framtida kan få like gode klekkinger som i Trysilelva og Engeråa?

Ephemera danica
Today this fantastic mayfly, Ephemera danica, was hatching in a good number in the river Glomma in Elverum.
 

forrige bildeneste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com