Klekkende døgnflue i Rena
Jeg så vak fra to forskjellige GAMPEØRRETER som var oppe en alt for sjelden gang og vaket mens de patruljerte sine private bakevjer i Rena i kveld. De viste dessverre ingen interesse for mine fluer, så dette bildet ble den eneste ”fangsten” fra fisketuren. Bildet viser en Siphlonurus, en av de største døgnfluene vi har i Norge, mens den holder på å klekke. Nymfa svømmer opp mot overflata, nymfehuden sprekker, og døgnflua kryper sakte ut av nymfehuden. For akkurat denne døgnflua som jeg studerte tok klekkestadiet flere minutter. I dette tidsrommet har døgnfluene ingen muligheter for å unnslippe vakende fisk som har "gira" seg inn på klekkere.


Klekkinga
skjer på og like under vannflata. Dette bildet er tatt ovenifra, men prøv å tenke deg hvordan døgnflua ser ut undenifra, fra fiskens synspunkt. Klekkestadiet, mens døgnflua ligger hjelpeløs i overflata, er et MEGET viktig stadium du som fluebinder bør prøve å imitere med fluene dine. Men vær klar over at klekkestadiet ikke er ett enkelt stadium, men en kontinuerlig prosess - fra døgnfluenymfa ligger like under vannflata som ei vanlig nymfe til den ferdige døgnflua har forlatt nymfehuden. Imitasjoner av klekkende døgnfluer kan altså bindes på mange forskjellige måter.

I Rena kan Siphlonurus opptre i ganske store mengder. Den er en god "erstatning" for de store danica/vulgata-døgnfluene som kan opptre i store mengder i enkelte andre vann og vassdrag.


Vær også klar over at det ikke er alle klekkende døgnfluer som greier å forlate nymfehuden. Det kan være ett eller annet som har gått galt slik at de blir sittende fast. Imitasjoner av slike døgfluekrøplinger er også viktige å ha i flueboksen.

Visste du forresten at det er artbestemt en ny art døgnflue i Norge? Baetis bundyae er funnet i Trøndelag, Nord-Norge og på Østlandet (Lille Skollsjø i Stor-Elvdal). Arten er veldig lik den nær beslektede Baetis macani. Baetis bundyae finnes i mange forskjellige land langs et belte på hele den nordlige halvkule.

Emerging Siphlonorus mayfly
This large Siphlonorus mayfly was emerging from its nymphal shuck on the surface of the river Rena today. It is important to have imitations of emerging mayflies in your fly box when you come to Norway.
 

forrige bildeneste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com