Klekkende steinfluelarve i Renaelva
14.07.2010

16.08.2010
Daddy Long-leg
28.08.2010

Vinteren 2010

02.05.2011

10.06.2011
Fluefiske i Søndre Rena
27.06.2011
Svermende vårfluer i Søndre Rena
14.07.2011

16.07.2011

05.07.2011

tenkara
28.08.2011 

14.09.2011
Tenkara FLUEFISKE i Rena-elva
16.09.2011
FLomsteinen i Glomma i Elverum
24.04.2012

01.05.2012
gulveis
07.05.2012
Maveinnhold fra harr i Glomma
04.07.2012

07.07.2012
Steinflua Dinocras cephalotes
21.07.2012