Steinflua Dinocras cephalotes 
Slike “dyr” av noen steinfluelarver er ganske vanlige i Rena og Søndre Osa. Hvis du bruker tre minutter på å løfte på steiner på grunt vann i Rena for å se hva som finnes av vanninsekter, vil du treffe på ei eller flere slike store steinfluelarver. Denne steinfluearten er den største som lever i Europa. Akkurat disse larvene hadde en lengde på 26 mm. Nymfene kan bli opp til 31 mm lange. Dinocras er den største steinfluearten som lever i Norden. Nymfene lever under steiner så de er sjelden tilgjengelige for fisken. Selv om det er en del eksemplarer av arten i Rena og Søndre Osa er det ingen grunn til å ha dinocras-imitasoner i flueboksen, verken som nymfe eller tørrflue, for man ser kun enkeltindivider i så lite antall at fisken ikke skjønner at her dreier det seg om et skikkelig måltid.

 Stonefly-larvaes of Dinocras cephalotes 
These giant, 26 millimetres stonefly larvaes of the species Dinocras cephalotes is the biggest stonefly that live in Scandinavia. They are fairly common in the rivers Rena and Søndre-Osa, but they do not occur in such a number that the fish understand that an egglaying female on the surface can be eaten.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com