Rena 
Renaelva, fra Rødsbrua til litt nord for Holmbo camping, er ønsket av Forsvaret for å øve på å krysse elver. I tillegg skal det være helårsøvelser i Løpsjøen. Dette er de nye planene som foreligger for området etter at Ingeniørvåpnet skal flyttes til Rena Leir i 2004. Elvestrekningen som blir berørt er kanskje den absolutt beste i hele Renaelva når det gjelder å ta STOR ørret, harr og sik på tørrflue. 

Ingeniørvåpnet blir altså flyttet fra Hvalsmoen nær Hønefoss (der de har meget gode øvelsesforhold), til Rena Leir/Rødsmoen der de får et absolutt minimum når det gjelder muligheter for vannøvelser. Her er noen tanker jeg har gjort meg for hvordan forholdene kan se ut i Renaelva om 10 år, i 2013: 

Det har skjedd dramatiske forandringer: På grunn av nedskjæringer i Forsvaret har Åmot kommune blitt ”beriket” med mange  nyetableringer av forskjellige forsvarsgrener. De har kommet fra nord, syd og vest for å dra økonomisk fordel av rasjonell stordrift i en ytterligere utbygd Rena Leir, Rødsmoen øvingsområde og det gigantiske Regionfelt Østlandet. De strekningene av Renaelva og Løpsjøen som Forsvaret fikk tildelt til vannøvelser i 2003 har vist seg alt for små, så i 2013 kan Forsvaret fritt øve i Renaelva opp til Deset-brua, og det foreligger planer om at vannøvelser kan foregå helt opp til Storsjødemninga. Da har de tatt hele elva! Det er Norges sikkerhet dette går på, og tross de vanlige protestene fikk Forsvaret det akkurat slik de ønsket. Taktikken Forsvaret brukte på 1990-tallet ved å ta hele handa etter at de fikk lillefingeren, fungerte alltid like godt. På grunn av all forsvarsaktivitet i og rundt Renaelva, er det ikke så mange sportsfiskere som gidder å besøke elva (og heller ikke Glomma), og undersøkelser viser at næringslivet i Åmot årlig taper ca 7 millioner 2003-kroner ved at færre fisketurister besøker kommunen. Det er også enkelte i kommunen som mente at fisketurisme kunne vært satsingsområde nummer en når det gjelder turisme i Åmot, men med all militær aktivitet i kommunen er ikke dette noe å tenke på engang, så det reelle økonomiske tapet for kommunen er mye større. Åmot har blitt Norges forsvarskommune nummer en, og kommunen har blitt totalt avhengig av Forsvaret.

Vil framtidige generasjoner takke oss for det vi gjør i dag?

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com