Flomstort sidevassdrag
Nå går alle sidevassdrag til Glomma og Rena flomstore av smeltevann. Dette gjelder i alle fall for strekningen Stor-Elvdal – Elverum. Vannstanden i Glomma er nå ca halvmeteren høyere enn det som er vanlig mpå denne datoen. Den første snøen som smelter og gir flomstore elver gir det som kalles lavlandsflommen. Når snøen i lavreliggnede strøk har smelta, synker vannstanden, for så å stige igjen når snøen smelter i fjellet. 

Dette bildet viser den lille elva Jømna syd for Elverum. Jømna er et av de mange idylliske småvassdragene i Hedmark som egner seg utmerket for padleturer. Men mange er avhengige av flomvann for at å være padlbare. Så nå er tida inne for å planlegge kanotur! I tekstdelen av GLOMMAGUIDEN finner du navn på mange andre vassdrag og sjøsystemer i Hedmark som egner seg for denne aktiviteten.

På bildet ser du at flomvannet i Jømna er brunfarget. Det skyldes humus. Humus er et naturlig, organisk stoff som dannes ved nedbrytning av plantemateriale i naturen. Brunfargen skyldes altså ikke forurensing. Humusholdig vann har en gulbrun farge. Vann har oftest det høyeste humusinnholdet på våren og høsten siden ferske planterester avgir mest organisk stoff og det er på disse tidene på året vi har mest nedbør. Humusstoffer er svakt sure og humusholdig vann har derfor lav pH.

Flooded river
This picture from the little tributary Jomna south of Elverum, shows that the snows are melting. It is unusually early this season, and the river Glomma in Elverum is about 50 centimetres higher than usual at this time of the year. The river Jomna is one of the many lakes that are suitable for paddling. In the GLOMMAGUIDE you will also find the names of several other idyllic rivers that can be paddled.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com