Bjørka har museører
Som du ser har bjørkene langs Glomma fått blader så store som museører. Da heter det seg at fisket er godt. Dette er et GODT fisketegn. Når det er museører på bjørka er det flom i Glomma og da er det kanskje den beste tida for sluk, wobbler og markfiske. Museørene følger årstidene, så er det sein vår blir det seine museører/flom. Et annet fisketegn er at når heggen blomstrer gyter morten. Tilsynelatende ikke så alt for interessant mener du kanskje. Men når morten gyter samles den i store stimer. Og der det er store stimer av småfisk er det alltid noen større rovfisk (gjedde) som av nedarvet erfaring vil dra nyte av gyteaktiviteten. Og der det er ansamlinger av stor gjedde bør du være med sluk- eller fluestanga. 

Veit du om andre værtegn når det gjelder fisk og fiske, så ta og mail meg ot.ljostad@ha-nett.no så fører jeg fisketegnene inn her med referanse til deg.  

The leaf of a birch
When the birch have leafes the size of the ear of a mouse, the fishing for trout and grayling can be good. The river Glomma is always flooding at this time of the year, the middle of May, and this is maybe the best time of the year to fish with worms and lures.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com