Ephemera danica døgnflue
Jeg har inntrykk av at for hvert år som går så blir det mer og mer av dette fantastiske insekter i Glomma i ELverum. Nå har den vært i aktivitet i ca 14 dager, men de fantastiske klekkingene tilsvarende de man finner i Trysilelva og Engeråa har vi enda ikke. I Rena blir den også mer og mer vanlig. 

Kroppslengde på dette insektet var 21 mm, halelengde 15 mm og vingehøyde 19 mm. 

Fra Klaus Wang har jeg fått følgene regnestykke for beregning av insektmengde i Glomma fra Elverum senter til Rena. Claus tar utgangspunkt i harr og at den spiser kun insekter. Tallene er sjølsagt forbundet med meget stor usikkerhet, men regnestykket er ganske interessant:

Elvebredde:

100 m

Lengde på beregnet elvestrekning:

35 km

Antall insekter som blir spist av fisk:

0,5 %

Antall fisk pr 100 m elv:

75 stk

Vektøking pr. fisk pr. år:

0,075 kg

Nyttiggjøring av insektføden:

5 %

Antall kg insekter pr 100 m elv:

1406,25 kg

Antall kg insekter Elverum - Rena:

492 187,50 kg

Altså: 492 tonn 187,5 kg vanninsekter i Glomma fra Elverum til Rena!!


Ephemera danica may-fly
This beautiful Ephemera danica May-fly was found in the river Glomma today. This fantastic insect have been fairly common in the last few years, but still they are not as common in Glomma as in the rivers Trysilelva and Engeråa.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com