Storsjødammen er en reguleringsdam
Det produseres ikke strøm ved Storsjødammen. Det eneste man kan gjøre med Storsjødammen er å åpne og stenge lukene for å regulere vannstanden i Storsjøen og hvor mye vann som går i Renaelva. Fra kontrollrommet på østsiden av dammen kan damvokter Kjell Karenersen styre damlukene. Men det er også mulig å fjernstyre anlegget fra Oslo, og det vil bli gjort når Kjell Karenersen går av med pensjon til neste år. Da vil ansvaret for Storsjødammen overføres til damvokteren på Osdammen, Jens Ove Øktner.

I Storsjøen ligger det 175 millioner m3 og skvulper. Det er ganske mye vann, og Storsjøen er en viktig brikke i arbeidet med å prøve å begrense ødeleggelsene ved store flommer. Man kan altså lagre vannet slik at flomtoppen blir lavere og de materielle ødeleggelsene blir mindre.

Som alle Renafiskere veit er elva regulert. Gjennom tunneler fra Høyegga i Glomma i Alvdal kan det overføres 60m3 med Glomma vann til Rendalen. Konsesjonsbestemmelsene for vannføringen i Søndre Rena sier at det skal gå minimum 7m3 + vannet fra Glomma. Det betyr i praksis at hvis det ikke overføres vann fra Glomma kan vannmengden i Rena bli så liten som 7m3. Det er lite vann!! I slutten av juni i år var det meget lav vannstand i Rena (Sjekk bildet jeg la ut i slutten av juni). Da gikk det 30m3.

Når de regulerer vannstanden i Storsjøen, gjøres det etter en ”tabell” som sier at når vannstanden i Storsjøen er så og så høy skal det slippes så og så mye vann i Renaelva. Det er det som gir det vi sportsfiskere kaller jojo- regulering. Jojo-regulering gir sjelden et godt fiske. De hydrologene hos GLB som har ansvaret for hvordan dammen kjøres har nok gjort forbedringer når det gjelder jojo-regulering og oss sportsfiskere, men det burde være mulig å ta ytterligere hensyn, særlig mot helga.

I Rena kan man oppleve plutselige temperaturforandringer. Det er enkelte sportsfiskere som mener at det kommer av hvordan man åpner lukene på Storsjødemningen: Når lukene åpnes slik at vannet går fra bunnen av demningen kommer kaldt bunnvann ut i Rena, og når vannet går over lukene går det varmt vann i elva. Men slik er det IKKE. Temperaturforandringene skyldes vindretningen: Ved nordavind presses varmt overflatevann sydover Storsjøen og inn i Rena. Ved sønnavind presses det varme overflatevannet nordover Storsjøen slik at kaldt bunnvann fra Storsjøen går i Rena.

forrige bilde neste bilde


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com